Kodyna and our strategic partner receives major funding from Norsk Forskningsråd/Oslofjordfondet for development of new electric motors and control platform for operation of small and medium sized boats.

Grønn teknologi for fritidsbåter
Mens hybrid- og el-motorer utgjør viktige trender i person- og varebilindustrien, er veien til grønnere energiformer fortsatt lang i småbåtindustrien. Sleipner Motor AS i Fredrikstad får nå 5 millioner til et forskningsprosjekt der målsettingen er å utvikle gode systemer for elektriske drivlinjer i fritidsbåter og mindre yrkesbåter.

Med utgangspunkt i teknologiske nyvinninger fra bilbransjen, skal man utrede krav og løsninger for de viktigste elementene i en elektrisk drivlinje; som motor, generator, batteri og kontrollteknologi. Sleipner Motor AS vil utvikle effektive og helhetlige løsninger som gir best mulig kombinasjon av ytelse, vekt og pris. Selskapet prosjekterer ny fabrikk i Fredrikstad, og ønsker å legge grunnlaget for automatisert og effektiv produksjon av systemmoduler for modulær tilpasning til ulike båt typer og størrelser.

Småbåtindustrien er viktig for Oslofjordregionen, og vi håper dette er forskning som kan bidra til at den vil være det også i fremtiden. Klima- og miljøhensyn tilsier at på sikt vil etterspørselen etter mer energieffektive drivsystemer med lavere utslipp, øke også i dette markedet, sier Fredriksen.

Forskingsprosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Kodyna AS på Kongsberg og Høgskolen i Østfold.